In Vitro Fertilizasyon

In Vitro Fertilizasyon
Treatment overview
IVF – In vitro fertilization is one of several assisted reproductive technologies (ART) used to help infertile couples conceive a child. IVF is the process of fertilizing an egg outside of the human body and then placing them in the woman’s uterus.
Doctors
Theodoros Adamis
Theodoros Adamis
Director, 1st ObGyn Dpt, IASO Maternity & Gynecology Clinic
Yönetici, 1. OBGYN Departmanı IASO kadın doğum hastanesi (IASO Group üyesi) Üyesi olduğu komiteler : Kalite Hasta Güvenliği Farmakovijilans Yönetmelik
YAKOVOS SUSİS
YAKOVOS SUSİS
Director of the “IVF and Genetics” Institute of Gynecology and Assisted reproduction
Londra Kraliyet Obstetrik ve Jinekoloji Koleji Üyesi “IVF ve Genetik” Jinekoloji ve Yardımcı Üreme Enstitüsü Müdürü. Yunan İnfertilite ve Yardımcı
HOSPITALS